Kонтакт информације :

телефони: 0143455423, 0643236792;

електронска пошта : posta@kafajerosimovic.co.rs

Преузмите :

Потврда о извршеној регистрацији  350 KB

Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ  222 KB

Решење о упису у Регистар привредних субјеката :

страна 1.  312 KB

страна 2.  261 KB